Такси и комисионни

Такси за търговия

За валутни двойки, деноминирани в USDC

Стандартни пазарни поръчки (standard market order)

Обем на търговията през последните 30 дни Комисионна
До $ 10k 0.25%
От $ 10k до $ 100k 0.20%
От $ 100k до $ 1m 0.15%
Над $ 1m 0.10%

Такса за търговия

За валутни двойки, деноминирани в USDC

Отворени пазарни поръчки (директно плащане)

Обем на търговията през последните 30 дни Комисионна
Всякакъв 1.49%

Транзакции с фиатни валути

Към и от вашия акаунт във Finansiv

Услуга Комисионна
Депозит чрез банков превод 2 EUR
Депозит чрез Payeer 0.5%
Депозит чрез AdvCash БЕЗПЛАТНО
Теглене / връщане на сума по банков път 5 EUR
Теглене / връщане на сума чрез AdvCash БЕЗПЛАТНО
Теглене / връщане на сума чрез Payeer 1.00%
Теглене / връщане на сума към дебитна карта* 3.00% + 5 EUR

*Вашата банка може да начислява допълнителни такси за получаване на средства по вашата кредитна/дебитна карта, като тези такси не се прилагат от Finansiv и са извън наш контрол.

Биткойн, Етер и Лайткойн депозит и теглене

От стандартен Finansiv портфейл

Услуга Комисионна
Биткойн теглене Мрежовите такси, платени от Finansiv
Етер теглене Мрежовите такси, платени от Finansiv
USDC теглене Мрежовите такси, платени от Finansiv

Такси и комисионни, свързани с Finansiv | Трезор

Такси и комисионни за генериране на трезорен портфейл, както и депозити и тегления

Услуга Комисионна
Теглене 0.25% + мрежови такси

Лимити на всички услуги

Лимити за поръчки, депозити и тегления

Услуга Лимити
Теглене чрез AdvCash $100k на ден / $250k на месец
Теглене към кредитна/дебитна карта $1к на трансакция / $5к на ден

Минимални количества

Минимална сума за търговия, минимална сума за депозит и теглене

Минимална сума за търговия:

 • Eквивалентът на $10.

Минимални депозити и тегления:

 • Eквивалентът на $20.

Други ограничения и условия:

 • Посочените по-горе лимити подлежат на индивидуална договорка, ако желаете по-високи лимити, моля свържете се с нас.
 • Минималната комисионна е 2.5 USDC.
 • Минималните комисионни за теглене на виртуална валута от трезорен портфейл са: 0.0001 BTC / 0.001 ETH / 0.01 LTC.
 • Точната сума на поръчката и комисионната се преизчисляват в момента на изпълнението и.
 • Всички разходи по обмен на валута, както и такси на банки-кореспонденти са за сметка на клиента и зависят от използвания метод на плащане и валута, като тези такси са извън контрола на Finansiv. Такива такси могат да се прилагат, когато клиент депозира, плати отворена поръчка, или изтегли средства във фиатна валута.
 • Finansiv прилага динамични мрежови такси, което означава, че мрежовата такса варира в зависимост от натоварването на съответната блокчейн мрежа. Можете да видите точната такса, която ще платите в момента на заявката за теглене.
 • Всички комисионни се изчисляват до два знака след десетичната запетая, като всички комисионни, които надхвърлят това ограничение, се закръгляват нагоре. Закръгляването нагоре става така, че втората десетична цифра винаги да е с една цифра по-висока, отколкото е била преди закръгляването нагоре.
  Например комисионна от 0,111 USDC ще бъде начислена като 0,12 USDC.
 • Комисионните се базират на общия обем на търговията в USDC за последващия 30-дневен период за всички видове поръчки, с изключение на отворените поръчки.
 • Поръчки, депозити и тегления, които не отговарят на горепосочените лимити, ще бъдат автоматично отхвърлени.