Такси и комисионни

Регистрация и техническа поддръжка

Услуга Комисионна
Регистрация Безплатно
Техническа поддръжка Безплатно

Такси за търговия

За валутни двойки, деноминирани в Евро

Стандартни пазарни поръчки (standard market order)

Обем на търговията през последните 30 дни Комисионна
До € 10k 0.50%
От € 10k до € 100k 0.25%
От € 100k до € 1m 0.15%
От € 1m до € 10m 0.10%
Над € 10m Свържете се с нас за индивидуална оферта

Такса за търговия

За валутни двойки, деноминирани в Евро

Отворени пазарни поръчки (директно плащане)

Обем на търговията през последните 30 дни Комисионна
Всякакъв 1.50%*

Биткойн, Етер и Лайткойн депозит и теглене

От стандартен Finansiv портфейл

Услуга Комисионна
Биткойн депозит БЕЗПЛАТНО
Етер депозит БЕЗПЛАТНО**
Лайткойн депозит БЕЗПЛАТНО
Биткойн теглене Мрежовите такси, платени от Finansiv
Етер теглене Мрежовите такси, платени от Finansiv
Лайткойн теглене Мрежовите такси, платени от Finansiv

Такси и комисионни, свързани с Finansiv | Трезор

Такси и комисионни за генериране на трезорен портфейл, както и депозити и тегления

Услуга Комисионна
Генериране на трезорен портфейл БЕЗПЛАТНО
Биткойн депозит БЕЗПЛАТНО
Етер депозит БЕЗПЛАТНО
Лайткойн депозит БЕЗПЛАТНО
Биткойн теглене 0.2%
Етер теглене 0.2%
Лайткойн теглене 0.2%

Лимити на всички услуги

Лимити за поръчки, депозити и тегления

Услуга Лимити
Отворена пазарна поръчка за покупка € 10k на поръчка
Отворена пазарна поръчка за продажба Еквивалента на € 10к на поръчка
Депозити на Биткойн, Етер, Лайткойн Няма лимит
Тегления на Биткойн, Етер, Лайткойн 10 BTC / 100 ETH / 1000 LTC на ден

Минимални количества

Минимална сума за търговия, минимална сума за депозит и теглене

Минимална сума за търговия:

 • Минималните суми за поръчка са: 25 EUR, 0,001 BTC, 0,01 ETH, 0,1 LTC.

Минимални суми за депозит и теглене:

 • Минималните суми за теглене на виртуална валута от стандартен портфейл са: 0,001 BTC, 0,1 ETH, 0,1 LTC.
 • Минималните суми за теглене на виртуална валута от трезорен портфейл са: 0,01 BTC, 0,5 ETH, 1 LTC.

* Всички разходи по обмен на валута са за сметка на клиента и зависят от използвания метод на плащане, като тези такси са извън контрола на Finansiv.

 • Такива такси могат да се прилагат, когато клиент депозира, плати отворена поръчка, или изтегли пари във валута, различна от Евро.

** Депозити на Етер могат да бъдат обект на мрежови такси.

Други ограничения и условия:

 • Посочените по-горе лимити подлежат на индивидуална договорка, ако желаете по-високи лимити, моля свържете се с нас.
 • Минималната комисионна е 2,5 евро (две евро и петдесет цента).
 • Точната сума на поръчката и комисионната се преизчисляват в момента на изпълнението и.
 • Finansiv прилага динамични мрежови такси, което означава, че мрежовата такса варира в зависимост от натоварването на съответната блокчейн мрежа. Можете да видите точната такса, която ще платите в момента на заявката за теглене.
 • Всички комисионни се изчисляват до два знака след десетичната запетая, като всички комисионни, които надхвърлят това ограничение, се закръгляват нагоре. Закръгляването нагоре става така, че втората десетична цифра винаги да е с една цифра по-висока, отколкото е била преди закръгляването нагоре.
  Например комисионна от 0,111 EUR ще бъде начислена като 0,12 EUR.
 • Комисионните се базират на общия обем на търговията в евро за последващия 30-дневен период за всички видове поръчки, с изключение на отворените поръчки.
 • Поръчки, депозити и тегления, които не отговарят на горепосочените лимити, ще бъдат автоматично отхвърлени.
Меню