Под чии надзор е дейността на Finansiv?

Търговията и съхранението на виртуална валута попадат в обхвата на AMLD5 и от 29.11.2019г подлежат на регулация в Република България, Finansiv е в съответствие с всички принципи на националното и европейското законодателство.

Това значи, че макар дружествата от групата на Finansiv да не подлежат на лицензионен режим, наложен от БНБ или КФН, Finansiv прилага всички необходими мерки, за да предотврати изпирането на пари или финансиране на тероризма през нашата платформа, в съответствие с AMLD5 и ЗМИП.

От 28.01.2021 г. сме официално регистрирани в НАП като доставчик на услуги за обмен и попечителство на криптовалути под номер BB-17.

Можете да се запознаете с нашата KYC&AML политика, тук.

Дейността на Finansiv е под надзора на НАП, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита на потребителите, както и Държавна агенция „Национална сигурност“.

Данните им за контакт са: