Кога се изпълняват банкови преводи?

Банкови преводи межди физически, или юридически лица се изпълняват в различни часове съгласно системата за сетълмент, която посредническите банки използват.

Международни преводи, между държави извън ЕИП, или във валута, различна от Евро, се изпълняват чрез системата за сетълмент SWIFT:

 • Банков превод по SWIFT – до 4 работни дни (Времето за обработка, варира в зависимост от дестинацията, часовите зони и различните банкови процедури.)

Банкови преводи до 100 000 лв се изпълняват както следва, съгласно часовете на сетълмент на системата БИСЕРА:

 • Банков превод по Бисера преди 08:30ч. на работен ден – на същия ден след 10:30ч.;
 • Банков превод по Бисера между 08:30ч. и 12:30ч. на работен ден – на същия ден след 14:00ч.;
 • Банков превод по Бисера между 12:30ч. и 14:30ч. на работен ден – на същия ден след 16:30ч.;
 • Банков превод по Бисера след 14:30ч. или по време на неработен ден – на следващия работен ден до 10:30ч.

Банкови преводи до 30 000 лв между банки и доставчици на платежни услуги, които са сертифицирани по програмата „Blink“ се изпъняват:

 • Банков превод между 0:00ч. – 24:00ч.  – до 10 секунди.

Банкови преводи на стойност равна, или над 100 000 лв, се изпълняват чрез системата за сетълмент RINGS.

 • Банков превод по Рингс през работен ден (между 8ч. и 15ч.) – до 30 минути след самия превод;
 • На каса на всяка търговска банка в страната – до 30 минути след самия превод;

Междубанкови преводи в Евро в ЕИП се изпълняват съгласно часовете на сетълмент на системата SEPA:

 • Банков превод между 9:30ч. – 12:00ч. – на същия ден около 1:40ч.;
 • Банков превод между 12:00ч. – 2:30ч. – на същия ден около 4:10ч.;
 • Банков превод между 2:30ч – 4:30ч. – на същия ден около 5:40ч.;
 • Банков превод между 4:30ч. – 8:45ч. – на следващия работен ден около 9:00ч.;
 • Банков превод между 8:45ч. – 9:30ч. – на следващия работен ден около 11:10ч.

Междубанкови преводи в Евро, на стойност до € 15 000 се изпълняват чрез SEPA INSTANT, стига посредническите банките да са част от системата за сетълмент:

 • Банков превод всеки ден между 0:00ч. – 24:00ч.  – до 10 секунди.

 

Горепосочените времена са приблизителни.

https://finansiv.com не носи отговорност за забавяне на банков превод!

Купи Биткойн
Започнете да търгувате бързо и лесно, чрез Finansiv!

Покупки и продажби на криптовалута при най-добрия обменен курс в България.