Кога се изпълняват банкови преводи?

За клиенти на Първа Инвестиционна Банка транзакциите се изпълняват за минути, тъй като преводите са вътрешнобанкови.

За клиенти на други банки, банкови преводи в лева се изпълняват както следва, съгласно часовете на сетълмент на системата БИСЕРА:

 • Банков превод по Бисера преди 08:30ч. на работен ден – на същия ден след 10:30ч.;
 • Банков превод по Бисера между 08:30ч. и 12:30ч. на работен ден – на същия ден след 14:00ч.;
 • Банков превод по Бисера между 12:30ч. и 14:30ч. на работен ден – на същия ден след 16:30ч.;
 • Банков превод по Бисера след 14:30ч. или по време на неработен ден – на следващия работен ден до 10:30ч.;

 

Банкови преводи на стойност равна, или над 100 000 лв, се изпълняват чрез системата RINGS.

 • Банков превод по Рингс през работен ден (между 8ч. и 15ч.) – до 30 минути след самия превод;
 • На каса на всяка търговска банка в страната – до 30 минути след самия превод;

 

Междубанкови преводи в Евро се изпълняват съгласно часовете на сетълмент на системата SEPA и SEPA INSTANT,

 • Банков превод между 9:30ч. – 12:00ч. – на същия ден около 1:40ч.;
 • Банков превод между 12:00ч. – 2:30ч. – на същия ден около 4:10ч.;
 • Банков превод между 2:30ч – 4:30ч. – на същия ден около 5:40ч.;
 • Банков превод между 4:30ч. – 8:45ч. – на следващия работен ден около 9:00ч.;
 • Банков превод между 8:45ч. – 9:30ч. – на следващия работен ден около 11:10ч.

SEPA INSTANT:

 • Банков превод всеки ден между 0:00ч. – 24:00ч.  – до 10 секунди.

 

Горепосочените времена са приблизителни и може да има разминаване с реалните часове на обработка от банките.

https://finansiv.com не носи отговорност за забавяне на банков превод!