Какви лични данни трябва да предоставя?

За нас сигурността е на първо място!

За да се съобразим с европейските разпоредби и за нашата и вашата взаимна сигурност, ние прилагаме процедура за идентификация на клиентите (KYC; Know-Your-Client), която всички клиенти трябва да преминат, преди да можем да предоставим надеждно нашите услуги.

При регистрация във https://finansiv.com, всеки клиент трябва да предостави:

  • Име (собствено, бащино и фамлино),
  • ЕГН,
  • Е-mail,
  • Постоянен адрес,
  • Актуален телефонен номер.

Съгласно Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на Република България , https://finansiv.com следи транзакциите и информира отговорните органи за всякакви подозрителни операции.

https://finansiv.com прилага процедурата „Опознай своя клиент“.
Прилагането на тази процедура помага да се предотврати изпирането на пари и да се защитят клиентите срещу измами.

Процедурата изисква предоставянето на:

  • Качване на снимка на лицева страна на документ за самоличност (данните трябва да съответстват напълно с тези, попълнени в регистрационната форма)
  • Качване на снимка на задната страна на документ за самоличност (данните трябва да съответстват напълно с тези, попълнени в регистрационната форма)
  • Качване на снимка, на която ясно се вижда лицето на клиентът и документът за самоличност.

https://finansiv.com активно се грижи за цялата лична информация на клиентите, прилагайки водещи мерки за сигурност.
Повече информация за мерките за сигурност, които прилагаме, можете да намерите тук.