Гаранция за изплащане на средствата

Finansiv.com е собственост на „ФИНАНСИВ“ ЕООД с ЕИК: 205867146 .

Можете сами да проверите всички данни за дружеството и дейността му в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията тук.

Finansiv.com използва SSL сертификат, издаден на „ФИНАНСИВ“ ЕООД, гарантиращ че сайтът е собственост на дружеството.