Finansiv лицензирана платежна институция ли е?

„ФИНАНСИВ“ ЕООД НЕ предоставя платежни услуги на клиентите си, съгласно ЗПУПС.

Търговията и съхранението на виртуални валути (криптовалути) не подлежат на лицензионен режим, съгласно настоящото законодателство на Република България и не са обект на Закона за платежните услуги и платежни системи, затова не е необходим лиценз за извършването им.