Договорите подписани електронно валидни ли са?

Всички договори между „ФИНАНСИВ” ЕООД и клиенти под формата на Общите условия, Политиката за поверителност и Политиката за Бисквитки се подписват по електронен път, чрез активен бутон, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 Юли 2014 г. относно електронната идентификация и доверителните услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар, както и Законът за електронния документ и електронния подпис.

  • Всеки подписан електронен документ има същата валидност, както ако е използван саморъчен подпис, положен на хартия.