Какво е KYC (Опознай Своя Клиент)?

Какво е KYC (Опознай Своя Клиент)?

Дефиниция: KYC (Опознай Своя клиент) е общо регулаторно изискване, което доставчиците на финансови услуги са длъжни да спазват. То включва верификация на самоличността на клиента. Процесът на проверка спомага за борбата с финансирането на незаконни дейности и изпирането на пари. KYC е ключова мярка в разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

KYC верификация

Защо е необходима верификацията на самоличност?

Процедурите по верификация изискват от доставчиците на финансови услуги да идентифицират и проверяват своите клиенти. Това се прави с цел спазване на изискванията за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма (AML/CFT), които целят справяне с финансовите престъпления.

KYC верификацията се бори активно с престъпната дейност чрез събиране и проверка на информация за потребителите на финансови услуги. Тези проверки повишават доверието в сектора и помагат на доставчиците на финансови услуги да управляват своите рискове. KYC се превърна в ежедневие при доставчиците на финансови услуги, включително борсите за криптовалути и брокерите, като Финансив. Някои критици обаче твърдят, че това отнема аспектите на анонимност и децентрализация, с които е известна криптовалутата.

Как преминава процесът на KYC верификацията?

Ако създадете акаунт в платформата на почти всеки доставчик на финансови услуги, вероятно ще трябва да преминете през процеса на KYC верификация. Регулаторите изискват от доставчиците на финансови услуги да събират информация, потвърждаваща самоличността на своите клиенти. Това може да стане например чрез официални документи за самоличност или банкови извлечения. Изискванията за верификация помагат в борбата с изпирането на пари, финансирането на тероризма, измамите и незаконното прехвърляне на средства.

Почти винаги процедурата по верификация на самоличността бива започната от страна на доставчика на финансови услуги. Повечето доставчици на финансови услуги събират данни за клиентите като част от процеса на регистрация, преди да дадат възможност на клиентите да извършват каквито и да било трансакции. В някои случаи акаунтите могат да бъдат открити без преминаване на KYC, но обикновено с много ограничена функционалност и ниски трансакционни лимити.

Когато започвате процеса на по верификация на самоличност, може да ви бъде поискано да предоставите официален документ за самоличност, като наприемер:

 • Лична карта
 • Шофьорска книжка
 • Паспорт

Освен потвърждаването на самоличността на клиента е важно да се потвърди и неговото местожителство (постоянен адрес). Вашият документ за самоличност предоставя основна информация като име и дата на раждане, но на доставчиците на финансови услуги им е необходима допълнителна информация, за да се установи например къде сте данъчно задължени.

Обикновено това се нарича „Доказателство за адрес“ (proof of address), което означава, че от вас ще бъде поискано да предоставите официален документ, потвърждаващ настоящия ви адрес, като например:

 • Банково извлечение
 • Сметка за комунална услуга (например сметка за фиксиран интернет, ток, вода, газ, и т.н.)

Имайте предвид, че доставчиците на финансови услуги често трябва да проверяват самоличността дори на вече верифицираните си клиенти на редовни интервали, така че бъдете подготвени.

Кой определя и контролира изискванията за верификация?

Регулациите и изискванията за KYC верификация се различават в отделните страни, но съществува международно сътрудничество по отношение на основната изисквана информация. В САЩ Законът за банковата тайна и Патриотичният закон от 2001 г. полагат основите на повечето от процесите за борба с изпирането на пари и KYC процедурите, които се наблюдават днес. ЕС и страните от Азиатско-Тихоокеанския регион са разработили свои собствени разпоредби, но те в голяма степен се припокриват със тези в САЩ. Директивата на ЕС за борба с изпирането на пари (AMLD), както и разпоредбите в PSD2 директивата осигуряват основната рамка за страните от ЕС. На глобално равнище Специалната група за финансови действия (FATF) координира международно сътрудничество по отношение на регулаторните изисквания. В България, основен регулатор по отношения на прилагане мерките против изпиране на пари и финансиране на тероризма е Държавната Агенция за Национална Сигурност (ДАНС).

Какви са предимствата на KYC верификацията?

Ползите от KYC може да не са очевидни за много хора. Функцията на KYC процедурите и верификацията на самоличност обаче не се ограничава само до борбата с прането на пари, финансирането на тероризма и измамите. Тези процедури правят финансовата система по-надеждна като цяло. Основните предимства, които предоставя KYC верификацията, са:

 • Тя се бори с кражбата на самоличност и други видове финансови измами.
 • Тя подобрява доверието, сигурността и отчетността на доставчиците на финансови услуги.

Какви са някои от недостатъците на KYC верификацията?

KYC има своите предимства, но някои потребители виждат недостатъци. Аргументите срещу KYC са по-често срещани в света на криптовалутите поради тяхната история и произход. Някои от основните проблеми на KYC и изискванията за верификация на самоличност са:

 • Процесите по удостоверяването на самоличност са свързани с допълнителни разходи, които често оскъпяват финансовите услуги, тъй като доставчиците прехвърлят тези разходи по един или друг начин на крайните потребители.
 • Някои хора просто не разполагат с необходимите документи, за да преминат усешно процедурата по верификация, или може би нямат постоянен адрес. Това затруднява достъпа им до финансови услуги.
 • Изискванията за верификация все още са сравнително ново явление и много хора го намират за трудно или объркващо, което ги кара да използват по-малко надеждни доставчици на финансови услуги, които имат занижени, или никакви KYC изисквания.
 • Безотговорни доставчици на финансови услуги може да нямат адекватна защита на данните на клиентите си и това да доведе до кражба на личните Ви данни, следствие на хакерска атака.

Често задавани въпроси за KYC и верификацията

Какво е KYC?

KYC (Опознай Своя Клиент) е процесът на проверка на самоличността на клиента от страна на доставчиците на финансови услуги.

Как протича проверката на самоличност?

За да завършат процеса „Опознай Своя Клиент“, доставчиците на финансови услуги обикновено изискват официален идентификационен документ, като лична карта, паспорт или шофьорска книжка, както и документ за удостоверяване на адреса, който потвърждава настоящото ви местожителство, като банково извлечение или сметка за комунални услуги.

Някои потребители неминуемо ще бъдат класифицирани като по-рискови, съответно доставчикът на финансови услуги може да поиска допълнителни документи, като например данъчна декларация или документ от работодател за настоящата Ви заплата. Целта на изискванията за подобни документи е да бъде доказан произхода на вашите средства.

Задължителна ли е верификацията?

Законът изисква от всеки регулиран доставчик на финансови услуги в САЩ, ЕС и повечето други държави да удостовери самоличността на всеки клиент, преди доставчикът да може да предоставя каквито и да било финансови услуги.

Какви са предимствата на KYC?

Процесът „Опознай Своя Клиент“ предоставя многобройни ползи за вас като клиент. Например, той прави финансовата индустрия като цяло по-безопасна, като се бори с кражбата на самоличност (например, ако някой открадне личната ви карта и се опита да се регистрира във Finansiv с нея, той ще бъде спрян по време на процеса на верификация).

Какво мога да направя, за да бъде верифициран акаунта ми по-бързо?

За много хора целият процес на предоставяне на лична информация и документи онлайн все още е плашещ или объркващ. Ето няколко общи съвета как процедурата да мине максимално гладко:

Правете висококачествени снимки на документите си!

Не забравяйте да използвате добро осветление, когато снимате документите си, за да се четат лесно и снимките да не са размазани. Освен това не забравяйте да включите целия документ в кадър (всички четири ъгъла) и не използвайте светкавица, защото тя може да предизвика отражения.

Не се опитвайте да редактирате снимките!

За да избегнете нежелани проблеми, винаги изпращайте оригинални изображения, директно от фотоапарата, или телефона си. Не се опитвайте да редактирате изображението по какъвто и да е начин, тъй като това може да се разглежда като червен флаг и да ви донесе неприятности, дори за нещо толкова просто като премахване на фона.

Винаги изпращайте валидни документи.
Не забравяйте да следите кога изтича валидността на документите Ви за самоличност! Ако се опитате да представите документ с изтекъл срок, той със сигурност ще бъде отхвърлен.

Също така имайте предвид, че няма как да бъде приет документ за доказателство на адрес, по-стар от 3 месеца.

Бъдете честни.

Може да ви се струва очевидно, но просто да бъдете честни е най-добрият начин да улесните процеса по верификация. Не забравяйте, че всеки доверен доставчик на финансови услуги не може просто да се довери на думите ви и така или иначе ще изисква официални документи, за да провери информацията, която предоставяте. Да бъдете честни винаги е във ваша полза, дори да нямате някои от изискваните документи, доставчикът на финансови услуги просто ще Ви предостави списък от алтернативни документи, които можете да предоставите.

Готови ли сте да започнете?

Регистрирайте се и верифицирайте своя Finansiv акаунт, напълно безплатно!

Предишна публикация
Пари | Какво са парите?
Следваща публикация
Проста и сложна лихва, ГЛП и ГПР