Фундаментален и технически анализ

Какво е фундаментален и технически анализ?

Дефиниция: Фундаменталнен и технически анализ са двата основни метода, които инвеститорите и трейдърите използват за предсказване на бъдещите движения на финансовите пазари. Както всяка инвестиционна стратегия или философия, и двете имат привърженици и противници.

Технически анализ

Какво е технически анализ?

Техническият анализ е графичен метод за идентифициране на възможности чрез разглеждане на статистически тенденции, като например движението на цената и обема на търговия. Основната идея е, че всички фундаментални фактори са включени в цената на даден актив, поради което не е необходимо да им се обръща специално внимание. Техническите анализатори не се опитват да измерват реалната стойност на активите. Вместо това те използват ценови графики, за да идентифицират модели и тенденции, които подсказват какво ще се случи с цената на даден актив в бъдеще.

Популярните методи за техническия анализ включват прости пълзящи средни (Simple Moving Average), нива на подкрепа (support) и съпротива (resistance), линии на тренда (trend lines) и индикатори за обема на търговия (volume indicators).

Прости пълзящи средни

Простите пълзящи средни са индикатори, които помагат да се оцени ценовата тенденция на активите чрез графично изобразяване на средната дневната цена за определен период от време. Сигналите за покупка и продажба се генерират, когато по-краткосрочна пълзяща средна пресече по-дългосрочна. Най-често използваните краткосрочни пълзящи средни са 30, 60, или 90-дневна пълзяща средна, а най-честите дългосрочни – 180, или 360-дневна пълзяща средна.

Подкрепа и съпротива

Подкрепата и съпротивата използват историята на цените. Подкрепата се определя като ценови области, в които даден актив обикновено се счита от пазара за подценен и цената му е започва да се покачва, докато съпротивата са области, в които продавачите възпрепятстват покачването на цената, считайки актива за надценен. Практикуващите технически анализ търсят да купуват на цена, близка до подкрепата и да продават при наближаване на съпротивата.

Линии на тренда

Линиите на тренда са сходни с тези на подкрепата и съпротивата. Те обаче се различават по това, че са прогнози за бъдеща цена, основани на начина, по който даден актив се е  търгувал в миналото. Те често се използват за активи, които се движат към нови ценови върхове или нови дъна, които не са били достигани в миналото.

Какво е фундаментален анализ?

Фундаменталният анализ е метод за оценка на активите, целящ да измери тяхната реална стойност. Фундаменталните анализатори проучват всичко – от цялостната икономика и условията в отрасъла до финансовата стабилност и управлението на отделните компании в сектора. При фундаменталният анализ се използват множество източници на информация, като например финансови отчети, инфографики, доклади на правителствени агенции за отраслите и икономиката, както и доклади за състоянието на пазара.

Реална стойност

Основната презумпция на практикуващите фундаментален анализ е, че в дългосрочен план финансовите пазари отразяват реалната стойност на активите. Проблемът е, че никой не знае колко дълъг е всъщност „дългосрочният план“. Той може да бъде дни или години.

Именно в това се състои фундаменталният анализ. Като се фокусира върху конкретен актив, инвеститорът може да се опита да оцени реалната му стойност и да търси възможности, когато пазарът е ирационален.

Кой е по-добрият метод за предсказване на цените на активите?

Техническият анализ и фундаменталният анализ често се разглеждат като противоположни подходи, но много инвеститори постигат успех, като комбинират двете техники. Например, може да използвате фундаментален анализ, за да идентифицирате подценен актив, и да използвате технически анализ, за да намерите конкретни ценови нива за покупка и продажба. Finansiv предоставя изключително подробни графики, чрез интеграцията ни с Tradingview, чрез които можете да правите задълбочени анализи на пазара на криптовалути.

Не забравяйте две основни правила на финансовите пазари:

  1. Миналото не е показател за бъдещето.
  2. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите.

Основни въпроси

Какво е Технически анализ?

Технически анализ е греафичен метод за предсказване на бъдещи ценови движения на даден актив, анализирайки ценовите му движения в миналото.

Какво е фундаментален анализ?

Фундаментален анализ е метод, целящ да намери реалната стойност на даден актив, анализирайки икономически, финансови и други качествени и количествени индикатори.

Кой е по-добрият метод за анализ?

И двата метода имат своите привърженици и противници, като истината е, че макар и противоположни, те често биват използвани заедно от повечето успешни инвеститори.

Готови ли сте да търгувате?

Регистрирайте се за по-малко от 5 минути!

Предишна публикация
Бичи пазар & мечи пазар