Диверсификация значение

Диверсификация

Диверсификация значение: Диверсификацията е процес на разпределяне на капитал в множество активи, с цел намаляване на риска.

диверсификация значение

Какво е разпределение на активите и диверсификация?

Възможно е термините „разпределение на активите“ и „диверсификация“ да се използват като взаимозаменяеми. Те обаче не означават точно едно и също нещо.

  • Терминът „разпределение на активите“ обикновено се отнася до начина, по който капиталът трябва да бъде разпределен между класовете активи в даден инвестиционен портфейл.
  • От друга страна, диверсификацията обикновено описва разпределението на капитала в рамките на тези класове активи.

Нека дадем пример и да кажем, че имате 1000 долара за инвестиране.

Решавате да инвестирате 50%, или 500 долара, в акции, 25%, или 250 долара, в благородни метали, а останалите 250 долара – в криптовалутаТова е разпределението на активите.

Обаче от вашите 500 долара, инвестирани в акции, решавате да вложите половината в акции на Apple, а другата половина – в акции на Tesla. Това е диверсификация.

Защо бихте използвали тези стратегии?

Най-общо казано, основната идея за използването на стратегии за намаляване на риска се свежда до това да не слагате всичките си яйца в една кошница. Комбинирането на класове активи и активи, които са обратно корелирани, е най-ефективният начин за изграждане на балансирано инвестиционно портфолио.

Това, което прави разпределението на активите в комбинация с диверсификацията толкова силна стратегия, е, че рискът се разпределя не само между различните класове активи, но и в рамките на тези класове. Именно на това до голяма степен се основава Модерната теория на портфейла (MPT), разработена от носителя на Нобелова награда Хари Марковиц през 1952 г.

Какви са някои от проблемите на MPT и диверсификацията?

MPT предполага, че чрез комбиниране на обратно корелирани класове активи може да се намали волатилността на инвестиционното портфолио. Това би трябвало да повиши и рисково коригираните резултати, което означава, че портфейл със същия размер на риска ще осигури по-добра възвръщаемост.

Инвеститорите отдавна гледат на международните пазари като на инструмент за диверсификация, но в края на 20-ти и началото на 21-ви век се наблюдава постепенно и значително нарастване на корелацията между всички класове активи.

Може би още по-обезпокоително е увеличаването на безпрецедентната досега корелация между пазарите на акции и пазарите на облигации, които традиционно се използват за диверсификация.

За съжаление, както показват последните събития, дори криптопазарите стават все по-корелирани с традиционните финансови пазари, което прави разпределението на активите още по-трудно.

Някои основни въпроси

Диверсификация – значение

Диверсификацията е инвестиционна стратегия, която се състои в инвестиране в множество активи, вместо само в един.

Каква е разликата между диверсификация и разпределение на активите?

Първото се отнася до разпределението на капитала в рамките на един клас активи, докато второто касае разпределението на капитала между различните класове активи.

Какво представлява съвременната портфейлна теория (MPT)?

Модерната теория на портфейла (MPT) е теория за разпределение на капитала, целяща максимизиране на общата възвръщаемост на инвестиционното портфолио с приемливо ниво на риск за инвеститорът. Методът е разработен от американския икономист и носител на Нобелова награда Хари Марковиц през 1952 г.

Защо да използвате диверсификация?

Идеята на MPT и диверсификацията е да не поставяте всичките си яйца в една кошница.

Кога диверсификацията не работи?

Диверсификацията работи само ако активите, в които е инвестиран капиталът, са обратно корелирани. В последно време много класове активи стават все по-корелирани.

Искате да диверсифицирате портфейла си?

Започнете, като кликнете върху връзката по-долу и се регистрирате.

Следваща публикация
Бичи пазар & мечи пазар