Бичи пазар & мечи пазар

Какво е бичи пазар / какво е мечи пазар?

Дефиниция: Бичи пазар се определя като пазар, който отбелязва продължителен и/или значителен растеж. Мечи пазар се определя като пазар, който е в състояние на продължителен и/или значителен спад. Това са основните пазарни цикли, като когато един пазар е стабилен за дълъг период от време, без значителен растеж или спад, той често се нарича „движещ се встрани“.

Бичи пазар мечи пазар

Какво е бичи пазар?

Бичи пазар е период от време, през което повечето инвеститори купуват, търсенето надвишава предлагането, доверието в пазара е високо, а цените растат.

Ако видите, че цените бързо се насочват нагоре на даден пазар, това може да означава, че мнозинството от инвеститорите са все по-оптимистично настроени или „бичи“ за по-нататъшно покачване на цените и че сте на път да навлезете в бичи пазар.

Терминът „бикове“ се отнася за инвеститори, които вярват, че цените ще се повишават с течение на времето. С повишаването на доверието на инвеститорите се получава положителна взаимовръзка, която привлича допълнителни инвестиции и води до повишаване на цените.

Тъй като общественото доверие във всеки финансов актив оказва значително влияние върху неговата цена, някои инвеститори се опитват да анализират оптимизма на инвеститорите на даден пазар (показател, известен като „пазарни нагласи“). Отличен пример за това е индексът на страха и алчността.

Какво индикира края на бичи пазар?

Дори по време на бичи пазар ще има спадове, корекции и волатилност. Краткосрочните низходящи движения лесно могат да бъдат погрешно изтълкувани като край на бичия пазар. Ето защо е от решаващо значение да се разглеждат всички потенциални сигнали за обръщане на тенденцията в по-широк контекст, като се използват по-дълги периоди от време за изследване на движението на цените.

Никой бичи пазар не продължава вечно и доверието на инвеститорите в крайна сметка винаги намалява в даден момент – това може да бъде предизвикано от всичко – от лоши новини, като например неблагоприятна регулация, до непредвидими събития, като например пандемията COVID-19.

Значително низходящо движение на цените може да сигнализира за началото на мечи пазар, при който все повече инвеститори смятат, че цените ще продължат да се понижават, което води до допълнителен спад на цените, тъй като още инвеститори продават, за да избегнат по-големи загуби.

Какво е мечи пазар?

Период от време, в който предлагането надвишава търсенето, доверието е ниско, а цените се понижават, се нарича „мечи пазар„. В резултат на това песимистично настроените инвеститори, които очакват, че цените ще продължат да се понижават, са известни като „мечки“.

Търговията в условията на мечи пазар може да бъде трудна, особено за начинаещите инвеститори.
Изключително трудно е да се предвиди кога ще приключи мечият пазар и кога ще бъде достигната най-ниската цена, тъй като възстановяването обикновено е постепенен и непредвидим процес, върху който оказват влияние различни външни фактори като икономически растеж, психология на инвеститорите и световни новини или събития.

От друга страна, всеки мечи пазар може да донесе възможности. В края на краищата, ако имате по-дългосрочна инвестиционна стратегия, покупката по време на мечи пазар може да бъде изключително доходоносна, когато цикълът се обърне. Инвеститорите, които следват по-краткосрочни стратегии, трябва да следят за ценови скокове или корекции.

За по-опитните инвеститори има и други тактики, като например къси продажби, които са начин да се заложи на спад в цената на даден актив. Много инвеститори в криптовалути използват и осредняване на разходите (dollar-cost-averaging), което предполага инвестиране на определена сума пари (например 50 лв) всяка седмица или месец, независимо дали стойността на актива се повишава или понижава. Това разпределя риска и ви позволява да инвестирате както във бичи, така и в мечи пазар.

Основни въпроси

Какво означава бичи пазар?

„Бичи пазар“ е период от време (цикъл) на финансовите пазари, в който цените на активите се повишават.

Какво означава мечи пазар?

Мечи пазар е обратното на бичия пазар – пазарен цикъл, при който цените се понижават.

Откъде идват термините „бичи пазар“ и „мечи пазар“?

Произходът на тези термини, както и на много други в областта на финансите, е неясен. Повечето хора смятат, че те произлизат от начина, по който всеки от видовете атакува: биковете нападат с рогата си напред, а мечките замахват с ноктите си надолу. Съществува дълга история на спекулации относно произхода на фразите.

Как мога да печеля и през двата пазарни цикъла?

Основната идея е проста: целта е да купувате, когато активите са евтини (по време на мечи пазар), и да продавате, когато цените са високи (преди края на бичия пазар). Това невинаги е лесно, тъй като няма сигурен начин да разберете колко ще намалее стойността на активите по време на мечи пазар и в същото време – колко високо ще се покачат по време на бичи пазар. Също така няма как да знаете колко дълго ще продължи всеки пазарен цикъл. За да избегнете капаните на погрешната преценка на пазарния цикъл, можете да използвате стратегия като осредняване на разходите (dollar-cost-averaging).

Готови ли сте да се преборите с биковете и мечките?

Започнете, като кликнете върху линка по-долу и се регистрирате.

Предишна публикация
Диверсификация значение
Следваща публикация
Фундаментален и технически анализ